Veiligheid

Eén van de belangrijkste aspecten in ons vak is veiligheid. Enerzijds het veilig werken tijdens onze werkzaamheden, anderzijds het bedenken en creëren van oplossingen op maat met betrekking tot veiligheid in de beheersfase.

Veiligheid tijdens onze werkzaamheden

Onze dakinspecteurs zijn ervaren, goed opgeleid en in het bezit van VCA, Veilig en Gezond werken op daken en BHV. Elke medewerker is op de hoogte van wet- en regelgeving en goed geïnstrueerd in veilig en gezond werken. Daarbij werken we volgens de NEN6050 ‘Brandveilig werken op daken’.
Bij het betreden van het dak voeren we altijd een Last Minute Risico Analyse(LMRA) uit en we zorgen dat we altijd voldoende brandblussers, PBM’s en EHBO voorzieningen bij ons hebben conform wet- en regelgeving.

We werken veilig door ons aan de valbeveiligingsvoorzieningen te verankeren of indien deze niet aanwezig zijn, door zelf tijdelijke veiligheidsvoorzieningen te treffen, zoals tijdelijk hekwerk of plakankers.

Veiligheid in de beheersfase

In de beheersfase kunnen een gebouw en haar gebruikers in en op het gebouw, aan verschillende gevaren worden blootgesteld. Hierbij valt te denken aan stormschade, valgevaar tijdens onderhoud en instortingsgevaar. Door het aanbrengen van permanente valbeveiliging kan onderhoud op de daken veilig worden uitgevoerd. Hierbij is het van belang goede (onderhouds-)partijen te selecteren, die de juiste certificeringen hebben, kennis hebben van de geldende wet- en regelgeving en zich hier aan houden waardoor deze gevaren geminimaliseerd worden.

Impressie